Påmeldingsfristen er gått ut

Da er påmeldingen til årets turnering stengt. Men om det er noen lag som fortsatt ønsker å være med kan dem kontakte oss på epost: eidfjord@smaabanecup.no innen 10. mai

Kampoppsettet blir ikke startet med før 15. mai når fristen for registrering av spillere er gått ut, dette er av erfaring at vi da har færre lag som trekker seg fra turneringen, og en får mindre endringer i kampoppsettet.

Første utkast av kampoppsettet skal være klar til gjennomsyn innen 20. mai med frist til 25. mai med å melde om direkte feil. Endelig oppsett vil da være klar fra 30. mai.