Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.

Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra» Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.

Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min. Trenervett gir kampvett.

Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle. Jeg samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.

Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.

Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.

Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Trenervett i ungdomsfotball

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett.

Trenervett gir kampvett . Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.

Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær.

Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.

Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.

* Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være ungdomsfotballtrener.