Har du lyst til å delta som dommer er dette mulig. Alle som melder seg på kommer på venteliste som dommer og vil få beskjed om dem får plass.

Alle dommere som ikke bor eller har annen overnatting i Eidfjord får tilbud om fri kost og losji på Vøringfoss Hotel. Dommere fra Eidfjord får fri kost. Det blir i tillegg betalt ut et godtgjørsle pr kamp som blir dømt.

Dommeransvarlig er Bjarte Andre Eriksen tlf 988 77 180 eller epost: bjarte.eriksen@eidfjord.net

Krav for å være dommer er minimum klubbdommerkurs.