Alle spillere får diplom.

Alle spillere som har bestilt deltakerkort med Turneringsminne får dette ved premieutdelingen.

Ungdoms fotball har vi i år ikke med.

Eidfjord kommune har satt opp vandrepokal i A sluttspillet for ungdoms klassene. Denne må vinnes tre ganger av samme klubb, med likt lagnavn, for å få den til odel og eie.