Klasseinndeling

Klasse A

3 er

Gutter 7 år

Klasse B

5 er

Gutter 8 år

Klasse C

5 er

Gutter 9 år

Klasse D

7 er

Gutter 10 år

Klasse E

7 er

Gutter 11 år

Klasse F

7 er

Gutter 12 år

Klasse M

3 er

Jenter 7 år

Klasse N

5 er

Jenter 8 år

Klasse O

5 er

Jenter 9 år

Klasse P

7 er

Jenter 10 år

Klasse Q

7 er

Jenter 11 år

Klasse R

7 er

Jenter 12 år

SPILLETIDER

Klasse A og M: 1 x 16 min 

Klasse B, C, N og O: 1 x 22 min.

Klasse D, E, P og Q: 1 x 26 min. 

Klasse F og R: 1 x 26 min. Klasse 12 år spilles med offside.

SPILLEBERETTIGELSE

En spiller er spillerberettiget for sin klubb etter NFF’s reglement og aldersbestemmelser eller dispensasjon fra kretsen. Evt. dispensasjon må vises i sekretariatet.

PÅMELDINGSAVGIFT pr. lag

Klasse A og M kr 500,-

Klasse B, C, N og O kr. 700;-

Klasse D, E. P og Q Kr 850,-

Klasse F og R kr. 850,-