Aktiviteter resten av helgen

Eventutstyr & Eventtjenester AS blir å finne ved skolen, med hoppeslott og andre gøye aktiviteter, både lørdag og søndag. For dere som ikke har dette med i deltakerkortet kjøper inngang direkte ved parken.